ביוטכנולוגיה סגל החוג | המכללה האקדמית תל חי

ביוטכנולוגיה סגל החוג

ביוטכנולוגיה סגל החוג

ראש החוג:

פרופ' דרור נוי.

חברי הסגל האקדמי:

פרופסור מן המניין:

פרופ' רחל אמיר, פרופ' גידי גרוס, פרופ' חסן עזיאזה, פרופ' יעקב פיטקובסקי, פרופ' גיורא ריטבו, פרופ' רפי שטרן.

פרופסור חבר:

פרופ' דני ברקוביץ, פרופ' מרטין גולדווי, פרופ' דרור נוי, פרופ' סולימאן חטיב, פרופ' סגולה מוצפי, פרופ' ג'מאל מחאג'נה.

מרצה בכיר:

ד"ר אלון גולדברג, ד"ר דורון גולדברג, ד"ר קארן ג'קסון, ד"ר אופיר דגני, ד"ר שריאל היבנר, ד"ר יעל חכם, ד"ר אלון מרגליתד"ר פאולה פיטשני, ד"ר ליאורה שאלתיאל-הרפז, ד"ר אנדראה שוכמן-ספיר, ד"ר חגי שמש, ד"ר איתי שרון.

מרצה:

ד"ר איתי אפטובסקיד"ר תמר ברקאי, ד"ר לבנת ג'ורנו, ד"ר יהורם לשם, ד"ר הדס מרום וינשטיין, ד"ר סולומון וישקאוצןד"ר אבי מתתיהו, ד"ר מרסל עמאשה, ד"ר אלי פיטקובסקי, ד"ר אורן רייכמן.

מורה בכיר:

ד"ר דוניטה כהן, ד"ר אנטולי ספיבקובסקי, ד"ר אורן פרלסון, ד"ר רואינסקי אלכסנדר.

מורה משנה:

ד"ר טלי גולדברג, ד"ר דני גמרסני, גברת עידית יפת.

מורים מן החוץ:

ד"ר עידן איזנר, ד"ר חנן אייזנברג, מר יצחק אסקירה, ד"ר נעמה באומל, ד"ר יגאל בר-אילן, ד"ר עמוס גדליהו, ד"ר צפריר וינברג, ד"ר תרצה זהבי, ד"ר בני טל, ד"ר איתמר ידיד, מר ירון יוטל, ד"ר סווטלנה יום דין, פרופ' אפרים לוינסון, ד"ר ארי מאירסון, ד"ר דנית סבח בוזורגי, ד"ר אריאלה עופרן, ד"ר עמית פפוריש, פרופ' ערן פרלסון, ד"ר עידן פרמן, ד"ר עלי ראדי, ד"ר ליאור רובינוביץ, ד"ר נתן רוטשילד, ד"ר אמיר רז, ד"ר יאיר רזק, ד"ר אהוד שחר,  ד"ר אמיל שיינפלד, ד"ר שלמה שפירא.