דבר ראש החוג לשירותי אנוש | המכללה האקדמית תל חי

דבר ראשת החוג

דבר ראשת החוג

החוג לשירותי אנוש מיועד לסטודנטים המבקשים להשתלב בארגונים עסקיים, מסחריים ואזרחיים.
הכלכלה, המסחר והשירותים בעידן הכלכלה הגלובאלית מאופיינים בפיזור מרחבי וארגוני, רבים מהארגונים הופכים לבינלאומיים, תהליכים אלה משפיעים על מבנה הארגונים, אופן תפקודם והתרבות הארגונית הנהוגה בהם. גם המושג שירות הולך ומשנה את משמעותו.
אם בעבר דובר על ארגון הנותן שירות ללקוחות חיצוניים, הרי שבשנים האחרונות השתנתה השפה הארגונית ואנו מדברים על שירות הניתן ללקוחות פנימיים כמו מחלקות אחרות, גופים שונים וצרכני ידע המהווים לקוחות פנימיים בארגון.
החוג לשירותי אנוש עוסק בגורם האנושי בארגון תוך התייחסות למשמעות האדם לארגון.
כל אלה נלמדים תוך התייחסות לתקשורת בארגון, עבודה בצוותים,  קידום תהליכים ארגוניים, חדשנות ויזמות, אתיקה ומקצועיות. במהלך הלמידה אנו בוחנים תהליכים הקשורים במתן שירות, למידה ארגונית, פיתוח וחדשנות בארגון וקידום תחושת שייכות לארגון.
החוג מציע קורסים מתחום הפסיכולוגיה והסוציולוגיה, המבנה הארגוני, משאבי אנוש, העידן הגלובאלי, יזמות וחדשנות בארגון ועוד.
בוגרי החוג יוצאים עם ידע נרחב במגוון תחומים שיאפשרו להם להשתלב בארגונים מסוגים שונים תוך הפגנת מקצועיות הקשורה לתחומים של כלכלה, חברה, משאבי אנוש ותחומים נוספים הנדרשים כיום בארגונים.

אנו מצפים לראות את בוגרינו ממשיכים ללמוד לתארים מתקדמים בתחומים אלה ומשתלבים בארגונים בדרגות ניהול שונות.

ד"ר דלית שמחאי

ראשת החוג לשירותי אנוש