תכנית הלימודים | המכללה האקדמית תל חי

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים

מבנה תכנית הלימודים M.Teach:

סה"כ 33 ש"ש.

בטבלה הבאה ניתן לראות את שמות הקורסים ומספר שעות הלימוד בכל אחד מהם.

סוג שיעור

שנה פדגוגית

ש"ש

נקודות זיכוי

שם השיעור

לימודי יסודות החינוך

(5 ש"ש)

חובה

א-ב

1

2

יסודות הפסיכולוגיה

חובה

א-ב

1

2

טכנולוגיה בהוראה ולמידה רב תרבותית

חובה

א-ב

 

1

 

 

2

 

שילוב חשיבה מסדר גבוה במקצועות הלימוד

 

יישומי עיצוב – ממחקר לתובנות מחקריות

חובה

א-ב

1

2

תלמידים בהדרה
במערכת החינוך

חובה

א-ב

1

2

רב תרבותיות בחברה
 הישראלית

חובה

א-ב

1

2

אמצעים טכנולוגיים בחינוך – יישום והטמעה

לימוד חינוך ומנהיגות לפדגוגיה חדשנית

(8 ש"ש)

חובה

א-ב

1

2

פדגוגיה חדשנית

חובה

א-ב

1

2

למידה מבוססת פתרון בעיות

חובה

א-ב

1

2

למידת חקר ושיתופיות

חובה

א-ב

1

2

סמכות הורים ומורים – היבטים תיאורטיים ויישומיים

חובה

א-ב

1

2

פיתוח זהות מקצועית

חובה

ב

1

2

מחנכים לעתיד במערכת החינוך

חובה

א-ב

1

2

מדידה והערכה

חובה

א

1

2

מחקר כמותי בחינוך

לימודי מתודולוגיה חינוכית-אוריינות מחקרית בחינוך (4 ש"ש)

חובה

א

1

2

מחקר איכותני בחינוך

חובה

ב

1

2

מחקר פעולה

חובה

ב

1

2

מחקר פעולה יישומי בשדה

חובה

א

2

4

חינוך לדמוקרטיה בעידן של גלובליזציה

2 סמינריונים

(4 ש"ש)

הוראת מתבגרים

חובה

ב

2

4

סמינריון אימפירי מורחב לעבודות גמר

חובה

א

2

4

דידקטיקה לפי הדיסיפלינה

מקבץ פדגוגית והתנסות

(12 ש"ש)

חובה

א

8

16

התנסות בהוראה לפי דיסציפלינה

חובה

ב

2

4

תורת הוראה חדשנית בראי המקצועות

 

ההתנסות המעשית

תכנית הלימודים לתואר .M.Teach בקמפוס תל-חי לחדשנות בחינוך ובהוראה, כוללת בתוכה פרק נרחב של לימודי פדגוגיה והתנסות בדיסציפלינה בה בחר הסטודנט להתמחות. במהלך ההכשרה יתנסו הסטודנטים מתוך כוונה להכיר וללמוד מקרוב תהליכי למידה והוראה בבתי הספר, כך שיהיו מבוססים על מיומנויות המאה ה-21. תכנית ההכשרה להוראה מעוגנת סטנדרטים של מצוינות, כפי שנקבעו ע"י מדיניות משרד החינוך מבחינת ההישגים והיכולות המצופים מהמורים, ומדגישה היבטים של התפתחות קוגניטיבית, רגישות אנושית ואחריות ממלכתית, לאומית וסביבתית.

ההתנסות המעשית מתמקדת בהוראת הדיסציפלינה. הסטודנט מתנסה בהוראת מקצוע ההכשרה להוראה במשך יום בשבוע בשנה הראשונה, בליווי מורים מכשירים ומדריך פדגוגי מומחה בהוראת הדיסציפלינה. בשנת הלימודים השנייה תינתן האפשרות לסטודנטים העומדים בכל חובות  הלימודים לבצע שנת התמחות בהוראה (סטאז').

ההתנסות מתנהלת בדגם מסורתי או בדגם שיתופי, תוך העדפת הדגם השיתופי, ומתבצעת עפ"י העקרונות של שיטות ההוראה הפרטנית, הכיתתית והדיסציפלינארית בכיתות בבתי ספר נבחרים.