קורסי הכנה לפקולטה למדעים | קורסי חובה - המכללה האקדמית תל חי

קורסי הכנה במדעים שנה"ל תשפ"ג

קורסי הכנה במדעים שנה"ל תשפ"ג

 

ההרשמה לקורסי הכנה במדעים סגורה.

הודעה, פרטים והנחיות לאופן ההרשמה יפורסמו במהלך חודש יולי 2023.

מדור רישום, קבלה וקשרי נרשמים.