סגל התכנית | M.Teach מוסמך בהוראה בשילוב תעודה להוראת העל-יסודי | המכללה האקדמית תל חי

סגל התכנית | M.Teach מוסמך בהוראה בשילוב תעודה להוראת העל-יסודי

סגל התכנית | M.Teach מוסמך בהוראה בשילוב תעודה להוראת העל-יסודי

ראש התכנית:

ד"ר איתן סימון.

חברי הסגל האקדמי:

מרצה בכיר:

ד"ר ענת קדרון, ד"ר מיטל שבת סימון, ד"ר יוסי יפה, ד"ר איתן סימון, ד"ר ויסבליט איל, ד"ר עמנואל תמיר, ד"ר אודי כרמי, ד"ר יוסי ממן, ד"ר סנדי חביב.

מרצה:

ד"ר אדווה חכם זילברשטיין, ד"ר יפעת לינדר, ד"ר מרסל עמאשה, ד"ר שוש שקד.

מורה:

ד"ר זיני ירון, גב' ענת רגב-לדאני.

מורים מן החוץ:

פרופ' דניאלה קידר, גב' גרוס לירז, ד"ר תאיר קזל, ד"ר סלימאן ודאד, ד"ר נאדר חילף, ד"ר חאיק ראויה.