סגל החוג ללימודי תואר ראשון במדעי המחשב | המכללה האקדמית תל חי

סגל החוג

סגל החוג

ראש החוג:

פרופ' עפר שיר.

חברי הסגל האקדמי:

פרופסור חבר: 

פרופ' רן זיו, פרופ' יזהר לבנר, פרופ' דני קוטלר, פרופ' עפר שיר.

מרצה בכיר:      

ד"ר שלמה חורי, ד"ר תמר צמח, ד"ר יוסי קניזוד"ר איתי שרון.

מרצה:               

ד"ר אלעזר בירנבוים, עו"ד תמר גוטגולד כהן, ד"ר מיכל הורוביץ, ד"ר סולומון וישקאוצן.

מורה בכיר:        

ד"ר דוניטה כהן, מר אלכסנדר רואינסקי.

עמיתי הוראה:  

מר שמעון אושר, ד"ר עידן איזנר, מר חיו בוקובזה, גב' אתי ברגר, מר אורי בריט, מר יניב ברקאי, ד"ר בוריס יאזמיר, מר אסף ישראלי, מר דוד מרגוליס, ד"ר איאד סלימאן, ד"ר ולאא עסאקלה, מר נמרוד פלג, מר אלעד רודה, מר גדי שור.

עוזרי הוראה:   

גב' הינד אבו-סלאח, מר נאור אלאלוף, מר גיא זפקו, מר רון לביא.