מערך מסייע ללומדים | המכללה האקדמית תל חי

מערך מסייע ללומדים

מערך מסייע ללומדים

  • הלוואות מותנות ל- .M.Teach עפ"י הנחיות משרד החינוך.
  • החזר שכ"ל - תמריצים למורים בפועל לזכאים.
  • מלגה - ארגוני המורים (בהתאם לחברות ולכללי ארגוני המורים).

בנושא מערך מסייע ללומדים ניתן לפנות אל:
גב' אלינור ארצי – דיקנאט הסטודנטים
במייל: [email protected]