מדעי הסביבה סגל החוג | המכללה האקדמית תל חי

מדעי הסביבה סגל החוג

מדעי הסביבה סגל החוג

ראש החוג:

ד"ר חגי שמש

חברי הסגל האקדמי:

פרופסור מן המניין: 

פרופ' רחל אמיר, פרופ' מוריה גולן, פרופ' מיכאל ליטאור, פרופ' חסן עזאיזהפרופ' גיורא ריטבו.

פרופסור חבר: 

פרופ' דני ברקוביץ, פרופ' מרטין גולדווי, פרופ' סולימאן חטיב, פרופ' נורית כרמי, פרופ' דורון לביא, פרופ' סגולה מוצפיפרופ' איילת שביטפרופ' גונן שרון.

מרצה בכיר: 

ד"ר דורון גולדברג, ד"ר דפנה דיסני, ד"ר שריאל היבנר, ד"ר יוני וורטמן, ד"ר איריס זהרד"ר יעל חכם, ד"ר אלון מרגלית, ד"ר פאולה פיטשני, ד"ר אייל קורצבאום, ד"ר ליאורה שאלתיאל-הרפז, ד"ר אנדריאה שוכמן ספיר, ד"ר חגי שמש.

מרצה:

ד"ר איתי אופטובסקי, ד"ר יותם גונן, ד"ר סולומון וישקאוצ'ן, ד"ר גל חגית רומנו, ד"ר אורן רייכמןד"ר שפר גד.

מורה בכיר: 

ד"ר דוניטה כהן, ד"ר אנטולי ספיבקובסקי, ד"ר אורן פרלסון, ד"ר אלכסנדר רואינסקי.

מדריך ד"ר: 

ד"ר טלי גולדברג, ד"ר הדס וינשטיין מרום.

מורים מן החוץ: 

ד"ר  חגית אולונבסקי, ד"ר יותם אורחן, ד"ר איריס אלקחר, ד"ר יוסי אראל, מר אסף בן דוד, ד"ר יגאל בר-אילן, ד"ר מאיה דואני, ד"ר ליבנת ג'ורנו, עו"ד שירי שפירא גרינוולד, ד"ר עמית דולב, גברת  אפרת דנר, פרופ' תמר זהרי, ד"ר איתמר ידיד, ד"ר עזרא יונה, פרופ' אסף סוקניק, גב' סרוסי-זוהר אורלי, ד"ר יאיר רזק, ד"ר ידידיה קפלן, ד"ר רותם שדה.