לימודי גליל סגל החוג | המכללה האקדמית תל חי

לימודי גליל סגל החוג

לימודי גליל סגל החוג

ראש התכנית:

פרופ' גונן שרון.

חברי הסגל האקדמי:

פרופ' מן המניין: 

פרופ' ניר בקר.

פרופ' חבר:

פרופ' אמיר גולדשטיין, פרופ' ציונה גרוסמרק, פרופ' מוסטפא עבאסי, פרופ' גונן שרון.

מרצה בכיר:

ד"ר זאב גרינברג.

מרצה:

ד"ר גד שפר.

מורה מן החוץ:

דר" מיכאל אזבנד, פרופ' חיים גורן, ד"ר מיה דואני, ד"ר יוני וורטמן, ד"ר יונה עזרא, ד"ר דידי קפלן.