היחידה ללימודי אנגלית | קורסי הכנה באנגלית - המכללה האקדמית תל חי

היחידה ללימודי אנגלית

היחידה ללימודי אנגלית
  • היחידה ללימודי אנגלית

למידע נוסף מלא פרטיך

השדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

היחידה ללימודי אנגלית

רמת הסטודנט בידיעת השפה האנגלית נקבעת בעת ההרשמה למכללה על-פי ציון האנגלית בפסיכומטרי, כל מועמד ללימודים במכללה שלא נבחן במבחן הפסיכומטרי חייב לעבור מבחן למיון רמתו באנגלית (אמי"ר או אמיר"ם) תוצאות מבחן מיון זה יקבעו את רמתו באנגלית. הציון הנדרש לקבלה ללימודים הוא 85 לפחות במבחן אמיר/ם/פסיכומטרי, בחלק מן החוגים תיתכן דרישה לרמת אנגלית גבוהה יותר. מועמד עם ציון מתחת ל- 85 ובתנאי שהציון עומד בדרישות החוג, יתקבל למכללה על תנאי לסיים בהצלחה רמת טרום בסיסי עד סוף שנה א', אחרת לימודיו במכללה יופסקו.

מטרת קורסי האנגלית היא להכשיר את הסטודנטים בקריאת חומר אקדמי באופן עצמאי, להקנות כישורים בהבנת הנקרא וכלים להתמודדות עם השפה האנגלית הן במסגרת התואר והן בעולם המקצועי. 

חובות האנגלית 

בהתאם להחלטת המועצה להשכלה גבוהה, לימודי האנגלית הנם לימודי חובה לתואר. כל הסטודנטים נדרשים להתחיל בלימודי האנגלית בשנה הראשונה ללימודיהם ולהמשיכם בכל סמסטר.

  1. סטודנטים שרמתם טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב' או בסיסי מחויבים ללמוד אנגלית החל מהסמסטר הראשון ללימודיהם
  2. סטודנטים שרמתם מתקדמים א' או מתקדמים ב' מחויבים ללמוד אנגלית החל מסמסטר א' או סמסטר ב' של השנה הראשונה ללימודיהם

לקראת פתיחת שנה"ל, כל סטודנט ישובץ לקורס אנגלית של המכללה ע"י היחידה ללימודי אנגלית, עפ"י הפירוט הנ"ל.

לכל סטודנט תישלח איגרת עם מידע המפרט את חובות האנגלית לתואר, חשוב לקרוא בעיון רב את האיגרת.

שיפור באמצעות מבחן אמיר/ם ניתן לבצע אך ורק לפני פתיחת שנה"ל או בין הסמסטרים.

לתשומת לבך:

בהתאם להחלטת מל"ג:

  1. סטודנט שלא יעבור את רמת טרום בסיסי א' או ב' עד סוף שנה א', לימודיו במכללה יופסקו.
  2. סטודנט מחויב להגיע לרמת פטור באנגלית עד סוף שנה ב', טרם הרישום לסמינריון ו/או לקורסים מתקדמים.

רישום לקורסי הסמינריון ו/או לקורסים מתקדמים לא יתאפשר ללא רמת פטור באנגלית.

*בחוג למדעי המחשב לא תתאפשר הרשמה לקורסים הבאים ללא רמת פטור באנגלית: מסלול חד-חוגי - "פרקים בחישוביות וסיבוכיות", מסלול דו-חוגי - "רשתות תקשורת מחשבים"

סטודנט שלא יגיע לרמת פטור באנגלית טרם הרישום לסמינריון יידרש להשלים את חובותיו בקיץ.

אי הגעה לפטור בזמן הנדרש יכולה לעכב את הלימודים בשנה ולגרור תשלום שכר לימוד נוסף.

קורסי האנגלית

  • קורס טרום בסיסי א' נלמד בהיקף של 8 שעות שבועיות (שני מפגשים בשבוע, 4 שש"ס כל מפגש).
  • קורס טרום בסיסי ב' נלמד בהיקף של 6 שעות שבועיות (שני מפגשים בשבוע).
  • קורס בסיסי נלמד בהיקף של 6 שעות שבועיות, 4 שעות פרונטליות ועוד 2 שעות מקוונות (מפגש אחד בשבוע). 
  • קורס מתקדמים א' וקורס מתקדמים ב' - נלמדים בהיקף של 4 שעות שבועיות כל אחד (מפגש אחד בשבוע).

חובת נוכחות + דרישות הקורס: ראה בסילבוס הקורס.

עלות קורסי האנגלית

לימודי האנגלית אינם מזכים בנקודות זכות ומחייבים תשלום נוסף (פרטים בשנתון המכללה בתקנון שכר לימוד).התשלום יתווסף לשכר הלימוד השנתי ויגבה על ידי מדור שכר הלימוד באמצעות ההרשאה לחיוב שמסרת.

פרוט התשלום עבור כל קורס ניתן לראות בשנתון המכללה המתפרסם מדי שנה.

קורסי קיץ

המכללה מקיימת קורסי אנגלית במהלך חופשת הקיץ, פתיחת כל קורס מותנית במספר נרשמים. הלימודים בקיץ הם לימודים אינטנסיביים הנלמדים במשך שלשה/ארבעה שבועות בין הימים א-ה. מידע על תאריכי הקורסים, מחירם, פתיחת ההרשמה ואופן ההרשמה יפורסם מבעוד מועד.