המסלול לקדם רפואה | המכללה האקדמית תל חי

המסלול לקדם רפואה

המסלול לקדם רפואה

מדוע במכללה האקדמית תל חי?

התכנית ללימודי קדם רפואה פועלת כמגמה ייחודית בתכנית לתואר הראשון בביוטכנולוגיה.

התכנית גובשה על פי המתווה האחיד של תכניות לימודים במדעי הרפואה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל אשר פורסם ע"י המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) בשנת 2011 ונצמדת במידת האפשר לתכנית הלימודים הקיימת בביוטכנולוגיה.

קהל היעד: 

התכנית נועדה להכשיר מועמדים ראויים לתכניות ארבע - שנתיות ללימודי רפואה וכן בוגרים המעוניינים להמשיך באפיק המחקרי בתחומי הביו-רפואה.

תוכנית הלימודים:

התכנית כוללת קורסים בהיקפים הנדרשים בשבעה מקצועות ליבה: ביולוגיה של התא, ביוכימיה, ביולוגיה מולקולרית, גנטיקה, פיזיולוגיה, מיקרוביולוגיה וסטטיסטיקה .
כמו כן, וגם זאת בהתאם למתווה המל"ג, מציעה התכנית קורסים באיסוף ופענוח נתונים מדעיים, בפסיכולוגיה, בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה וכן פרויקט מחקר שנתי כקורס חובה בשנה ג'.
העשרה נוספת ניתנים גם קורסים בבריאות וחולי, נושאים נבחרים בחזית הביו-רפואה, סמינר מתקדם במדעי הרפואה, נושאים נבחרים בתחום הבריאות, עקרונות בתזונת האדם, אתיקה רפואית,
תולדות הרפואה, נושאים נבחרים בתחום הבריאות, מבוא לאפידמיולוגיה, גנטיקה של סרטן ועוד, וזאת בנוסף לקורסים אחרים במדעי הרפואה הניתנים כחלק מן התכנית הקיימת בביוטכנולוגיה.
לשם קבלת התואר יהיה על התלמידים להשלים בסה"כ 132 נ"ז במהלך 6 סמסטרים, כהיקף הנדרש בחוג לביוטכנולוגיה, מהן 116 נ"ז בקורסי חובה ו- 16 נ"ז בקורסי בחירה.