דבר ראש התכנית ללימודי גליל | המכללה האקדמית תל חי

דבר ראש התכנית

דבר ראש התכנית

לכל הסטודנטים, הנרשמים, המתעניינים – שלום, וברוכים הנכנסים לאתר תכנית המוסמך (לתואר שני) בלימודי גליל במכללה האקדמית תל-חי.

התכנית הייחודית, שאין דומה לה בעולם האקדמי בארץ, החלה לפעול באישור המועצה להשכלה גבוהה בשנת הלימודים תשע"ד, ונמצאת עתה בשנתה השלישית. המועצה להשכלה גבוהה שבה ואישרה זה לא מכבר את הורדת הכוכבית – ונתנה לנו את הרשות להעניק את התואר. 

מה אנו מציעים, ולמי?

הלימודים הרגיונליים, שמעצם טבעם הם רב-תחומיים, מטרתם להביא את התלמיד להבנה והכרה מעמיקות של האזור, הגליל במובנו הרחב ביותר והאזורים הגובלים בו, בתחומים שונים ובחיבורים ושילובים ביניהם. על אלו נמנה את ההיסטוריה (הפוליטית, החברתית והתרבותית), הגיאוגרפיה, הגיאוגרפיה-ההיסטורית, הפילוסופיה והאמנות מתחום מדעי הרוח, עולם הצומח והחי ובעיקר איכות הסביבה מתחום מדעי הטבע, והסוציולוגיה והאנתרופולוגיה מתחום מדעי החברה. מעצם טבעם, מושתתים לימודי התואר השני, גם אם אינם במסלול מחקרי, על כמות רבה יחסית של לימוד ועבודה עצמיים. בהתמקדנו בגישה האזורית, אנו מעודדים את הסטודנטים לעסוק ולחקור בנושאים ובעניינים אותם הם מכירים, הנוגעים למקום מגוריהם, לחברה ולעדה בה הם נמצאים, לחומר ולנושאים בהם הם נפגשים במהלך חייהם באזור.

הלימודים מרוכזים בימי ראשון אחרי הצהרים ושני לאורך כל היום. הם מיועדים לבעלי תואר ראשון בתחומים כגון לימודי ארץ ישראל, היסטוריה של עם ישראל, היסטוריה של המזרח התיכון, ארכיאולוגיה, גיאוגרפיה, לימודי סביבה, נושאים שונים במדעי החברה, ועוד. כמובן שהם כוללים גם לא מעט סיורים ועבודת שדה. כך שאנו קוראים למועמדים מתאימים, הן בעלי עניין סתם, הן אנשי הארגונים הירוקים לסוגיהם ולמיניהם, הן למורים המבקשים ללמוד תואר שני מאתגר ומעניין, להגיע אלינו! אנו מבטיחים לימודים מעניינים, אפילו מרתקים, חשיפה לתחומים ונושאים שונים, ולסגל מרצים בכיר ומוביל, מהמכללה ומחוצה לה.

פרופ' גונן שרון,

ראש התכנית ללימודי גליל