דבר ראש התכנית - מוסמך בהוראה בשילוב תעודת הוראה | המכללה האקדמית תל חי

דבר ראש התכנית - מוסמך בהוראה בשילוב תעודת הוראה

דבר ראש התכנית - מוסמך בהוראה בשילוב תעודת הוראה

המורה העתידי של מערכת החינוך הישראלית נדרש להיות בעל ידע דיסציפלינרי ומיומנויות הוראה נרחבות המותאמות לשינויים העולמיים במערכות חינוכיות. 
אנו מאמינים שיש להכשיר את מורי העתיד לשימוש ופיתוח כלל מיומנויות אלו, תוך מתן דגש לחשיבה יצירתית וגמישה, המסתגלת לשינויים עתידיים ומובילה אותם בה בעת. בהתאם לכך, התכנית שמה דגש על היבטים של מנהיגות חינוכית ועל היבטים של אוריינות טכנו-פדגוגית במגוון ערוצים. 

תכנית ההכשרה להוראה בקמפוס אוהלו לחדשנות בחינוך ובהוראה של האקדמית תל-חי, מעוגנת בסטנדרטים של מצוינות ומדגישה היבטים של התפתחות קוגניטיבית, רגישות אנושית ואחריות ממלכתית, לאומית וסביבתית.

 
ד"ר איתן סימון, 
ראש התכנית תואר שני מוסמך הוראה (.M.Teach)