דבר ראשת החוג לפסיכולוגיה | המכללה האקדמית תל חי

דבר ראש החוג

דבר ראש החוג

החוג לפסיכולוגיה במכללה האקדמית תל-חי חרט על דגלו לחנך דורות חדשים של פסיכולוגים צעירים על-ידי הקניית ידע תיאורטי נרחב תוך שילוב מיומנויות וכלים מעשיים וזאת בכדי לקדם את המחקר בתחומי הפסיכולוגיה השונים וכן את יישומו בשטח. חברי הסגל עוסקים במחקר מדעי שמטרתו להרחיב את הידע בפסיכולוגיה על ידי שילוב התחומים השונים עם גישות ושיטות מחקריות מגוונות.

התואר הראשון נועד להקנות השכלה רחבה בפסיכולוגיה יחד עם שימת דגש ייחודית על התנסות מחקרית, הן בקורסים הנלמדים במהלך התואר, במעבדות המחקר של החוג והן בקורס משלב עשייה בקהילה. בתואר הראשון מתקיימים שני מסלולים; מסלול חד-חוגי ומסלול דו-חוגי (משולב עם חינוך, שירותי-אנוש, מזרח אסיה, רב-תחומי, כלכלה ומחשבים). אנו בחוג לפסיכולוגיה מאמינים כי האטמוספירה הייחודית המאפיינת את הקמפוס בתל-חי מובילה למצוינות בהוראה על-ידי הצגה ודיון בגישות ומודלים תיאורטיים,  וכן באבני-הדרך והממצאים החשובים בתחומי הפסיכולוגיה (התפתחותי, קליני, חקר מוח, קוגניטיבי, חברתי, נוירופסיכולוגי, התנהגותי). בנוסף ללימודי התוכן בקורסים השונים, במהלך לימודיהם, הסטודנטים משתתפים במחקרים, מתנסים במחקרי מעבדה ושדה כעוזרי מחקר ולבסוף מתנסים בקיום מחקר עצמאי.

מטרתנו היא לחנך ולהכשיר את הדור החדש של חוקרים ושל פסיכולוגים מקצועיים. זאת על-ידי הקניית בסיס פסיכולוגי כללי בלימודי התואר הראשון והמשך התמתחותם בתכנית הלימודים לתואר שני המשלבת לימודים תיאורטיים עם פרקטיקום והדרכות. אנו מצפים מבוגרי התכנית בחוג לפתח מומחיות בתחומם ולהפוך למומחים ביישום הכלים אותם רכשו בלימודים בשדה.  

אנו בחוג לפסיכולוגיה רואים כמטרה להכשיר את בוגרינו למצוינות אקדמית וערכית כדי להפכם לאזרחים תורמים ומשפיעים בחברה. אנו מאמינים כי על בסיס הסקרנות והכלים אותם יקבלו במהלך לימודיהם לתואר יובילו בוגרי החוג לשינוי ויתרמו לקידום ערכים של שוויון, גיוון וסובלנות בתחומי הפסיכולוגיה בפרט ובחברה ככלל.

ד״ר עומר הורוביץ

ראש החוג לפסיכולוגיה